Ouderen die behoefte hebben aan wat meer gezelschap, begeleiding of ondersteuning dan zij nu krijgen.

  • Ouderen die maar een kleine kring van betrokkenen om zich heen hebben om hulp aan te kunnen vragen.
  • Ouderen die er plotseling alleen zijn voor komen te staan door verlies van hun partner.
  • Ouderen die na een ziekenhuis opname extra ondersteuning nodig hebben.
  • Ouderen met een PGB voor ondersteunende begeleiding.
  • Ter ondersteuning van mantelzorgers.
  • Ter vervanging van een vaste hulp die tijdelijk door omstandigheden verhinderd is.
  • Ter ondersteuning van kinderen die zich zorgen maken over het welzijn van hun ouder maar zelf niet in de gelegenheid zijn voldoende aandacht of hulp te geven.