Wanneer bent u mantelzorger?

U bent mantelzorger als u hulp biedt aan iemand. Meestal hebt u een sociale relatie met die persoon. Zoals met een familielid, vriend of buren. Door deze hulp kan de ander zich redden, thuis blijven wonen en deelnemen aan de samenleving.

De druk op mantelzorgers neemt alleen maar toe door de veranderingen in de zorg. Daarom is er behoefte aan respijtzorg (vervangende zorg) voor mantelzorgers.

Mantelzorgers raken steeds meer overbelast

Voorbeelden van overbelasting:

 • langdurige zware geestelijke belasting door zorgtaken
 • het steeds moeilijker vinden van het vragen om hulp (vraagverlegenheid)
 • veel verschillende mensen over de vloer gedurende de dag
 • verslechtering van de conditie van de mantelzorger
 • stress om door te gaan en niet willen/kunnen omvallen (mantelval)
 • claimgedrag van de verzorgde
 • minder uren huishoudelijke verzorging
 • te grote reisafstand voor de kinderen waardoor zij niet kunnen bijspringen
 • bureaucratische rompslomp
 • wegvallen van tijd voor eigen hobby’s
 • het gevoel er alleen voor te staan
 • onbekendheid met de mogelijkheden om de zorgtaken als minder belastend te ervaren
 • langdurige zware lichamelijk belasting

MENSpro kan door het aanbieden van haar diensten daar waar nodig de mantelzorgers ontlasten en de zorg bieden die nodig is. Dit kan tijdelijk zijn maar het kan ook structureel zijn.

Respijtzorg oftewel vervangende zorg kan mogelijk ook vergoed worden vanuit:

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit is mogelijk als de zorgvrager zelf ondersteuning krijgt vanuit de Wmo. In dat geval kan de mantelzorger respijtzorg aanvragen bij de gemeente. (hiervoor geldt een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage).
 • Wet langdurige zorg (Wlz). Dit is mogelijk als de zorgvrager zelf zorg krijgt vanuit de Wlz. In dat geval kan de mantelzorger een indicatie voor respijtzorg aanvragen bij het CIZ. (hiervoor geldt een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage).
 • Zorgverzekeraars. Sommige zorgverzekeraars vergoeden respijtzorg geheel of gedeeltelijk binnen de aanvullende verzekering.
 • Persoons gebonden budget (PGB)