Het uurtarief is € 22,50

  • Van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 18:00 uur: € 22,50 per uur
  • Na 18:00 uur tot 23.00: € 33,75 per uur
  • Na 23.00 uur: € 45,00 per uur
  • Zaterdag van 9.00 tot 17.00: € 33,50 per uur

Bij bezoeken korter dan één uur wordt de prijs niet aangepast.

Voor de kilometervergoeding wordt € 0,25 per km in rekening gebracht.

Bovengenoemde tarieven zijn inclusief 21% btw.

Extra kosten

Eventuele kosten voor consumpties, vervoerskosten, parkeer geld of toegangsbewijzen worden apart aan u doorberekend. Deze kosten zijn niet bij het uurtarief inbegrepen.

Factuur

Voor de begeleiding krijgt u van mij een gespecificeerde factuur. In de specificatie staat precies wanneer en op welke tijd u van mijn dienst verlening gebruikgemaakt heeft. Betalingen van de factuur kunnen contant worden voldaan of per bank worden overgemaakt.

Annuleren afspraak

Het kan voorkomen dat de cliënt genoodzaakt is om de afspraak te annuleren. Indien de afspraak uiterlijk 24 uur van te voren wordt afgezegd, worden geen kosten in rekening gebracht.

PGB

Het is ook mogelijk onze dienst verlening met uw PGB voor Ondersteunende Begeleiding en/of Persoonlijke Verzorging te bekostigen.

WMO

Het is ook mogelijk onze dienst verlening te regelen met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) Deze wet  richt zich op mensen die hulp nodig hebben om thuis te kunnen wonen.

De Wmo wordt uitgevoerd door de gemeente. U kunt hier terecht voor:

  • huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en vervoer
  • ondersteuning voor u als mantelzorger, bijvoorbeeld door vervangende zorg
  • begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf
  • beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis

Deze hulp kan geleverd worden in de vorm van een persoonsgebonden budget.

Maatwerk

Mijn inzet is flexibel: u bepaalt hoe vaak en hoe lang u mij wilt inzetten. U kunt ook kiezen voor de regel maat van vaste dagen