Eenzaamheid bij ouderen is een gevoel van leegte, verdriet en soms van angst omdat deze persoon zich niet (meer) verbonden voelt met de wereld en met andere mensen om zich heen. Het is altijd een persoonlijke beleving.

Je bent eenzaam als je het ontbreken van relaties of contacten als negatief ervaart. Het is iets wat je alleen zelf voelt.

Definitie van eenzaamheid:

“Het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit) van bepaalde sociale relaties.”

Sociale relaties vormen het sociale ‘fundament’ van elk mens:

 • zelfrespect en identiteit
 • sociale steun
 • sociale integratie

Oorzaken van eenzaamheid:

 • Eenzaamheid neemt toe met de leeftijd.
 • Eenzaamheid door het gebrek aan zelfvertrouwen.
 • Eenzaamheid door het feit dat de mensen ouder worden dan vroeger.
 • Eenzaamheid door het verlies van een partner.
 • Eenzaamheid door sociale angst.
 • Eenzaamheid door het verlies van leeftijdsgenoten.
 • Eenzaamheid door het kleiner worden van het netwerk.
 • Eenzaamheid door het verlies van contacten in de buurt.
 • Eenzaamheid door een stoornis.
 • Eenzaamheid door het veranderen van de maatschappij.
 • Eenzaamheid door verminderde mobiliteit.
 • Eenzaamheid door niet zelf de boodschappen kunnen doen.
 • Eenzaamheid door de woonomgeving.
 • Eenzaamheid door bepaalde verwachtingen.
 • Eenzaamheid door het niet meer kunnen deelnamen van activiteiten.

Soorten eenzaamheid

 • lichte eenzaamheid
 • matige eenzaamheid
 • zware eenzaamheid
 • sociale eenzaamheid (het aantal betekenisvolle contacten die iemand heeft is geringer dan gewenst)
 • emotionele eenzaamheid (de kwaliteit van de gerealiseerde relaties blijft achter bij de wensen)
 • existentiële eenzaamheid (is het gevoel je vragen over het zijn en de kwesties over het zijn niet met een ander te kunnen delen, en teruggeworpen te zijn op jezelf zonder te kunnen vluchten in het samenzijn met de ander of met een ideaal).

Risicofactor

Doordat ouderen zwakker zijn zorgen deze risico’s die eenzaamheid met zich meebrengt voor een risicofactor. Wanneer u eenzaam bent kan dit zorgen voor een verhoging van uw bloeddruk, risico van een depressie en verhoging van het stressniveau. Langdurige eenzaamheid beïnvloed de hersenen waardoor het organiseren en flexibel denken moeilijker gaat.

Signalen

 • vermoeidheid
 • claimgedrag
 • gebrek aan eetlust
 • verslechterde zelfzorg
 • rommelig huis
 • mensen op afstand houden
 • slecht slapen
 • gordijnen dicht
 • dag- nacht ritme omdraaien
 • moeite om dingen te ondernemen
 • geen levenslust

Bezoek

Er is een grote groep ouderen die nooit bezoek krijgen van kennissen, vrienden of familie. Hierdoor komen ze in een sociaal isolement. (= het objectief vaststellen van een klein netwerk van sociale relaties)

MENSpro kan helpen eenzaamheid tegen te gaan door persoonlijke begeleiding en ondersteuning aan ouderen te bieden.